Spatial Thinking Consulting: coaching bij autisme, ADHD, dyslexie en reïntegratie

Spatial Thinking Consulting heeft zich gespecialiseerd in bijzondere situaties bij onder andere autisme, ADHD, dyslexie en reïntegratie.

Vertaald betekent Spatial Thinking ruimtelijk denken, waarbij mensen onbewust of bewust in ruimtelijke dimensies gaan denken. Dit kan onder andere van toepassing zijn bij loopbaansituaties, van medewerkers maar ook van ondernemers en zelfstandige professionals. Het is ons doel om conflicten op de werkvloer van een bevredigende oplossing te voorzien. Onze begeleiding richt zich met name op het mentale niveau, waaronder personen met een bepaalde begaafdheid, waaronder:

  • autisme
  • ADHD
  • dyslexie
  • reïntegratie

Wij richten ons op deze thema’s, omdat het cognitieve denk- en opnamevermogen van de cliënten van Spatial Thinking Consulting sterk ontwikkeld is.

Cliënten

Het cliëntprofiel van ons bureau voldoet aan, in ieder geval, enige van de onderstaande kenmerken: talentvol, hoogopgeleid, exact, intelligent, hoogbegaafd, rationeel, hooggevoelig, bemiddeling in relatieproblemen, voedingadvies, beelddenkend, ratio, ADHD, ADD, autisme, omgaan met gehoorproblemen en gevoel zijn sterk gescheiden, latent moedig, minder goed begrepen worden door de omgeving en dyslectisch. De leeftijdsgroepen zijn van kinderen tot volwassenen boven de zestig jaar. Ruim een kwart van onze cliënten is vrouw.

Socratische aanpak


De Socratische gesprek- en vraagtechniek die wij hanteren is een uitermate geschikte techniek om het zelfinzicht, zelfvertrouwen en de bewustwording van de eigen communicatie te vergroten. Wat echter van een groter belang is, is dat onze cliënten efficiënter in beweging komen en door de verbeterde communicatie beter aansluiting vinden met hun omgeving. Wat hieruit voortkomt is het plezier en het vermogen om te netwerken. De cliënten met een hoge begaafdheid van Spatial Thinking Consulting worden door onze coaching uitgedaagd veel zelf te doen. De resultaten van deze pragmatische begeleiding zijn: grotere onafhankelijkheid, bewuster van relaties & omgeving, duidelijker in het overbrengen van een eigen boodschap en onderhandelingsvaardiger worden.

Het vinden van een geschikte baan, het starten van een eigen onderneming, het effectiever functioneren en ondernemen door focussing zijn de concrete resultaten.

Meer informatie over de diensten van Spatial Thinking Consulting wordt na telefonisch contact of na invulling van het contact formulier toegezonden. Een kennismakingsgesprek levert de beste informatie op. De gedragscode van de Vereniging voor Filosofische Praktijken wordt onderschreven.

Kenmerken van begeleiding voor clienten met bepaalde begaafdheid zijn:

Ontwikkelend, pragmatisch & "Brabantse" structuur aanbrengend, resultaatgericht, gericht op relaties & omgeving.

De terugkoppeling van de cliënten is:

Ongemerkt sturend, richtinggevend, je verhaal echt kwijt kunnen, compassie, vertrouwen gevend, eigen verantwoordelijkheid, netwerker.

Aanleidingen voor een opdracht zijn divers:

  • het fungeren als klankbord en spiegel bij vragen over eigen functioneren en ondernemen
  • herijking van de visie en strategie van een onderneming
  • slecht door de omgeving begrepen worden
  • ontslag door reorganisatie, conflict, disfunctioneren
  • geruime tijd geen werk
  • burn-out

Spatial Thinking ook op Social Media!
klik hier

Neem contact op 06-13708029