Uitstraken


“Beelddenken is een onverwacht weten. Inzicht hebben op wat op ons afkomt, bij overweging van een probleem een plotseling alles overziend weten.”, Anonymus 1902


“Beelddenken is een vorm van denken die in meer of mindere mate woordloos is. De beelddenker ervaart zichzelf midden in een eindeloze ruimte waarin het denken zich door middel van bewegende beelden afspeelt. Het ene beeld roept de andere op. Het denken is dus associatief”


“Beelddenken: noch begaafdheid, noch handicap, maar eigenschap. De eigenschap beelddenken beïnvloedt het totale denken. Je leest geen woord, maar je “ziet”een woord, althans dat denk je.”, Anonymus 1943