Hoogbegaafdheid kan bij kinderen al vroeg opvallen.

Hoogbegaafdheid kan bij kinderen al vroeg opvallen. Ze kunnen al jong een opvallende grote woordenschat hebben, of vroeg bezig zijn met cijfers of letters. Ze willen weten hoe iets werkt en waarom dingen zijn zoals ze zijn, of ze hebben rijke fantasie en een groot gevoel voor humor en snappen grote- mensengrapjes. Ze hebben een sterk geheugen. Ze willen niet dat er kindertaal tegen hun wordt gebruikt, hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel en raken van slag als iets niet eerlijk is.

Deze positieve kenmerken kunnen ook samengaan met gedragsveranderingen die deze kinderen in de problemen kunnen brengen. Ze kunnen kenmerken vertonen die raakvlakken hebben met ADHD, dyslexie of autisme. Ze gedragen zich thuis anders dan op school, waar ze heel stil, verlegen of onhandelbaar kunnen zijn. Ze kunnen onderpresteren in een neerwaarste lijn en zeer wisselende schoolprestaties hebben, omdat ze zich vervelen. Stephen Hawking zei 2003: Natuurkunde was het saaiste vak, want het was zo makkelijk en voor hand liggend allemaal.’ Hoogbegaafde kinderen moet extra uitdagende leerstof krijgen aangeboden, zoals schaken, Engels, Chinees of bridge, zodat ze zich niet vervelen op school.

Kinderen met een gave voor wiskunde, muziek visuele kunst of sport moeten extra aandacht krijgen. Zij zouden de mogelijkheid moeten krijgen hun talent te ontwikkelen op speciale scholen, want ze worden een bijzondere ‘hulpbron’ voor het land. Een talent kan echter alleen optimaal tot ontwikkeling komen als het kind op de juiste wijze door kundige en gemotiveerde leraren wordt gestimuleerd, en daar zijn zulke scholen voor toegerust. Bovendien voorkom je met zo’n extra stimulatie maatschappelijke isolatie. Anderzijds: als mensen als talentrijk kind zulke extra faciliteiten van de maatschappij krijgt, is het ook goed om deze kinderen iets terug te laten doen, en hun gave een speciale kennis ten dienste te stellen van scholen waar vaak leerkrachten op het gebied van hun gave ontbreken. Dat zou mooi zijn in een tijd waarin muziek, sport en tekenen zo stiefmoederlijk behandeld worden op school .

 

Blz 458/459

 

Dit stukje tekst komt uit prachtig boek van Dick Swaab.

Ons creatieve brein

Hoe mens en wereld elkaar maken.

ISBN 978 90 450 3546 8