Het vaststellen van doelen 

Het bereiken van uw doelen, ongeacht hoeveel of hoe weinig u zich daarvoor inzet, is ervan afhankelijk dat doelen, doelstellingen en activiteiten op één lijn gebracht en gestructureerd worden.

Een doel is niet iets waar u toe besluit en wat dan op wonderbaarlijke wijze wordt gerealiseerd alleen maar omdat u had besloten dat dit zou gebeuren. Het realiseren van een doel vereist dat er bepaalde acties worden gedaan in de wereld van alledag en dat die acties enige verandering ten goede veroorzaken en u een stap dichter bij de realisatie van het doel brengen. 

Men kan maar een doel toewerken maar tot de ontdekking komen dat de acties geen vooruitgang opleveren. Dit gebeurt niet alleen in het leven van individu, maar ook in een organisatie, een staat of een land, van welke omvang dan ook. Dit kan een gevolg zijn van het feit dat plannen, acties en andere factoren niet zodanig op één lijn gebracht zijn dat het doel wordt gerealiseerd.

Een activiteit bestaat in feite uit een aantal onderwerpen. Elk ervan moet, wil iemand succes hebben zijn voornemen het doel te bereiken dat hem voor ogen stond, zodanig functioneren dat het aansluit op de rest.

Paul Gommans van SpatialTinking Consulting heeft een schaal ontwikkeld die de volgorde (en relatieve behangrijkeleid) aangeeft van onderwerpen die te maken hebben met organiseren.

Deze schaal wordt van beneden naar boven en van boven naar beneden doorgewerkt onder begeleiding van Paul Gommans, TOTDAT ELK ITEM ERVAN VOLLEDIG OP ÉÉN LIJN LIGT MET DE OVERIGE ITEMS.

DOELEN

DOELSTELLINGEN

BELEID

PLANNEN

PROGRAMMA'S

PROJECTEN

OPDRACHTEN

IDEALE SITUATIES

STATISTIEKEN

WAARDEVOLLE EINDPRODUCTEN

 

Kort gezegd, als men succes wil hebben, moeten alle onderdelen van de schal overeenstemmen met alle andere onderdelen van de schal die betrekking hebben op het zelfde onderwerp!