Ongekend talent
Een nieuwe bron van creatief personeel

Organisaties hebben steeds meer behoefte aan getalenteerde en creatieve mensen.Het blijkt steeds lastiger om binnen een redelijke termijn geschikte mensen te vinden. Maar de bron kan dichterbij gevonden worden dan verwacht.


SpatialThinking  Consulting heeft veel ervaring opgedaan met het begeleiden van een bijzondere groep mensen die om welke reden dan ook  aatschappelijk tussen wal en schip zijn geraakt. Tot deze groep behoren mensen die te vinden zijn in de bestanden van de Sociale Diensten, het UWV en ook de groep van niet-uitkeringsgerechtigden, de NUG-ers behoort hiertoe. Wanneer de kaartenbakken van deze instanties zorgvuldig worden
doorgelopen, blijkt dat een aanzienlijk deel behoort tot een groep van mensen die, ondanks het feit dat ze over bijzondere talenten en intelligentie beschikken, helaas als “onbemiddelbaar” worden bestempeld. Het stempel wordt gegeven omdat de bestaande reïntegratieprocedures niet aansluiten op de andere en originele manier van denken van deze groep. De schatting is dat het gaat om 20 % van  e mensen die in deze bestanden voorkomen. Deze getalenteerde mensen komen ook in de andere lagen van de samenleving voor, maar die hebben door hun achtergrond wel de kans gekregen om hun talenten te ontplooien. De “20%-groep” is een nog niet ontdekte bron van innovatie en vernieuwing.


Het gaat om een groep mensen die begaafd, intelligent, sensitief, beeld-, kleur- en sfeerdenkend, in hoge mate omgevingsbewust en zeer origineel in hun denken en handelen is. Het zijn eigenschappen die een grote creativiteit en een groot associatief vermogen in zich herbergen, mits de kans en begeleiding wordt geboden om die te ontwikkelen en ontplooien. Hun eigenschappen zijn goed in te zetten voor vernieuwingen, zowel technisch als sociaal, maar door hun manier van communiceren kan deze groep zonder een goede begeleiding verkeerd worden begrepen. Men kan zich dan ook miskend en niet erkend voelen, wat tot frustratie en een terugtrekkend gedrag kan leiden. In het gunstigste geval worden deze mensen als bijzonder bestempeld, maar in het ongunstigste geval als afwijkend.


Ruim een jaar geleden is door SpatialThinking  Consulting het project Gildensupport gestart. Het is een project waarin deze groep de gelegenheid wordt geboden om in diverse samenstellingen met reële vraagstukken en vragen uit de markt aan de gang te gaan. Zo worden rondom vragen vanuit organisaties denktanks samengesteld waaruit onverwachte ideeën en originele oplossingen komen, niet gebaseerd op kennis, maar op gezond
 verstand. Daarnaast zijn er deelnemersprojecten, waarin bijvoorbeeld vraagstukken van  bedrijven bijvoorbeeld via advisering worden opgelost. Ook het gildensysteem wordt ingezet; waarin eerder in het project ingestapte deelnemers (de meesters) andere deelnemers (de gezellen) begeleiden. Het concept blijkt te werken. De deelnemers ontwikkelen zelfvertrouwen, de activering neemt toe, men krijgt een andere kijk op zaken en de wereld en leert accepteren dat geen specifieke kennis nodig is om tot creatieve ideeën te komen. Sterker nog, zonder specifieke kennis en in dialoog met elkaar komt nog meer creativiteit naar boven.


Zo ontstaat een win-win situatie. Enerzijds kan iemand eindelijk zijn ware en verborgen talenten ontwikkelen, productief gaan inzetten en zo de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld uit het uitkeringscircuit te komen. Anderzijds krijgen organisaties de kans  gebruik te maken van een bron van bijzondere, innovatieve en vooral origineel denkende mensen. Een echte vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voorlichting
blijkt de belangrijkste pijler van het project te zijn. Ondanks de sympathie voor de aanpak en de inzet, blijven er altijd vragen. Wanneer een deelnemer geplaatst wordt, wordt jobcoaching als instrument ingezet om in samenspraak met de organisatie de plaatsing en de fase daarna vloeiend te laten verlopen.

 

Voor het verder uitbreiden van het project en het plaatsen van de deelnemers wordt
gezocht naar maatschappelijk verantwoord ondernemende organisaties.