Observatie


Observatie op de werkvloer.

Eerste is er observatie. Van het begin tot het einde moet observatie zowel degenen die de leiding hebben, als eventuele anderen die aan planning doen, ten dienste staan.

  • Wat is de manier van omgang
  • Wat is de manier van informatie verwerken
  • Wat is de manier van communicatie
  • Wat is de manier van inzichten delen.
  • Wat is de manier van werken.
  • wat is de manier van omgaan met problemen.
  • Waarom is er een conflict.

Dit zijn de punten die meegenomen worden in een observatie van een persoon op de werkvloer of in het management. 

Waarna er een uitgebreid verslag wordt gemaakt van de observatie. Dit verslag zal in een Mindmap worden verwerkt. Zo dat iedereen makkelijk kan begrijpen en meteen mee aan de slag kan gaan.