Spatial Thinking Consulting Interim-management

Stijl interim-management

 

Mijn filosofie en aanpak kenmerken zich door de volgende elementen

 • ontwikkelen
 • ondernemen
 • samenwerken

 

Daarbij heb ik een coachende rol. Ik ben een bouwer, die wanneer de consolidatiefase nadert, zijn werkzaamheden overdraagt aan manager met een beheerstijl.

 

Mijn managementstijl staat in het teken van dienstbaar leiderschap. Dat betekent dat ik, gesteund door de voorstellen, wensen en vragen uit het team, doe wat mij te doen staat. Daarvoor is wederzijds respect en vertrouwen, maar ook duidelijke communicatie nodig. Het werkt optimaal wanneer er vanuit gelijkwaardigheid wordt gewerkt. Mijn stijl is voorts te omschrijven als bedrijfsmatig, praktisch, nuchter, bundelend & bouwend en resultaatgericht.

 

Resultaten

De beste resultaten bereik ik, wanneer: - zaken zowel op technisch, organisatorisch en menselijk gebied in beweging moeten worden gebracht - rust en lijn in de organisatie moeten worden gebracht

 • men moet gaan samenwerken aan de hand van een gemeenschappelijk doel of ondernemingsplan.
 • meer omzet of klanten uit de markt gehaald moeten worden

 

Opdrachten

 • Opstarten businessunits
 • Coachen ondernemers
 • Motiveren en intervisie van managementteams
 • Ondersteuning bij schrijven van ondernemingsplannen
 • Nieuw leven inblazen van ondernemingen

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het is eenzaam aan de top

Aan het management worden alsmaar hogere eisen gesteld door grotere werkdruk, complexere werkinhoud en steeds meer belangen. Maatschappelijke, technische en organisatie-ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. De ruimte voor reflectie, inspiratie en visie-ontwikkeling komt hierdoor in het gedrang. Hoe houdt u zich hierin staande, hoe voorkomt u beschadiging en hoe behoudt u effectiviteit en plezier in uw werk? Door eenvoudig de tijd en de rust te nemen om stil te staan bij uzelf. Stilte en leegte zijn nodig voor relativering en persoonlijke ontwikkeling.

 

Uitgangspunt is:

“u kunt al veel, maar u wilt nog meer”
Uw winst zit in de directe dagelijkse toepassing in uw werk, maar ook daarbuiten, van wat u leert en ervaart tijdens de gesprekken.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luisteren en vragen stellen is een vak

Als socratische coach bied ik hiervoor ondersteuning. Ik stel vragen, zonder oordeel, zonder zelf het antwoord te geven en belerend te zijn. Uw leiderschap wordt regelmatig getoetst en uw zelfbeeld wordt verder aangescherpt. U ontwikkelt hiermee steeds meer uw authentieke gedrag. U vindt antwoord op de kernvraag: “wat gaat mij van nature gemakkelijk af?”. U wordt ook geleerd zelf de juiste vragen te stellen. In onze samenleving is dit de aanpak om verder te komen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Doelgroep

U wilt in uzelf investeren en bovendien uw geest soepel houden. U behoort tot de groep van zelfstandige professionals alsmede bestuurders, directeuren en managers van bedrijven, overheidsdiensten en organisaties met een politieke, maatschappelijke en ideële signatuur. U bent veelal rationeel en exactdenkend.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socratische coach


Sedert vijf jaar heb ik velen als personal en businesscoach terzijde gestaan. Mijn achtergrond is de horeca manaement. Na een bijzondere managementperiode in de gastvrijheid heb ik me verder gevormd en bekwaamd als begeleider van de mens in zijn persoonlijke en zakelijke ontwik-keling. Naast coaching verleen ik mijn diensten als loopbaanadviseur en ondernemerscoach bij diverse organisaties en als gespreksleider bij organisatievraagstukken. Filosofie en levensbeschouwingen vormen mijn kennis- en inspiratiebron.
Herkent u zich in één van deze situaties of in die van de ander? U bent vijfenveertigplusser, hoog opgeleid, benijdenswaardige managementpositie en verworvenheden.

 • Na geruime tijd bij dezelfde werkgever werkzaam te zijn geweest, begint u zich af te vragen of u nog eens een stap moet zetten, voordat iemand anders dat besluit voor u gaat nemen. Het kost met al uw verworvenheden echter steeds meer moeite om een stap te zetten.
 • Na geruime tijd bij dezelfde werkgever werkzaam te zijn geweest, heeft u besloten om daar te blijven. “Hoe kan ik zolang mogelijk vitaal blijven in mijn functie?” “Hoe blijf ik het uitdagend vinden?”
 • Tijdens een veranderingsproces, waar u als manager middenin zit, begint u zich af te vragen of u dit allemaal nog wel wilt. “Zit ik nog wel stevig op mijn stoel of zou een ander die wel willen?”
 • U zit als directeur of zelfstandig professional in een veranderingsproces. “Hoe houd ik mij daarin staande?” U mist een klankbord om daarover in alle vertrouwelijkheid eens te praten.
 • U zit met gezonde twijfel over uw functioneren. “Doe ik het wel goed?” “Zou het nog beter kunnen?” “Ben ik wel vanuit mijn kernkwaliteiten bezig?”
 • U zit met twijfels over uw toekomst. “Hoe moet ik verder en welke stappen zal ik daarvoor zetten?” “Is er nog een andere weg?” “Zijn er betere mogelijkheden?”
 • U wilt graag eens intellectueel aangesproken en geraakt worden.
 • U bent dolgedraaid, weet niet meer welke kant op te gaan. U heeft het gevoel het stuur kwijt te zijn. “Hoe moet ik in vredesnaam verder?” “Hoe pak ik dat aan?”
 • Na uw vakantie merkt u dat u nog net zo moe bent als daarvoor en dat u uw gedachten niet makkelijk op hold kunt zetten.
 • U heeft er gewoon geen zin meer in. “Hoe vind ik de zingeving weer terug in mijn werk en leven?”

 

U bent dertiger, hoog opgeleid

 • U heeft een prachtige carrièrestart gemaakt met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en beloning. Maar nu stelt u zich de vragen, wat wil ik en hoe ga ik verder. U bent op zoek naar dat klankbord en die levenservaring om uw huidige situatie te kunnen toetsen en de volgende stap te kunnen zetten. - U heeft het naar uw zin, maar er komt veel op uw af. U wilt daarin niet verzanden maar goed overzicht blijven houden. “Hoe pak ik dat aan en hoe blijf vanuit mijn eigen kracht werken?”
 • Als directeur-grootaandeelhouder of zelfstandig professional wilt u een vertrouwelijk klankbord om goed uw koers te kunnen bepalen en te behouden.
 • Als zelfstandig professional vraagt u zich af of u nog wel iets anders kunt en moet gaan doen dan het werk dat u nu doet. - U zit in een managementdevelopmenttraject, maar de organisatie heeft voor u geen mentor uit de organisatie beschikbaar.
 • U zoekt iemand buiten de organisatie, bij wie u uw verhaal kwijt kunt en vrijuit kunt spreken.
 • U zoekt daarvoor een onafhankelijk persoon, die de zaken met afstand bekijkt.

 

U bent ingenieur

 • Na uw intensieve technische loopbaan, bent u manager geworden. U zit vast in harde doelen. “Hoe creëer ik draagvlak voor mijn plannen?” “Maak ik gebruik van politieke krachten?” “Hoe krijg ik mijn medewerkers in beweging?” “Hoe breng ik mijn boodschap over in het managementteam?”
 • Na uw intensieve technische loopbaan, bent u een commerciële man geworden. “Hoe kom ik erachter wat mijn klanten willen?” “Hoe bereik ik resultaten?”
 • U vindt het lastig om toe te geven dat u ondersteuning zoekt en er om te vragen.

 

Typeringen Spatial Thinking Consulting

 • Socratisch
 • Onafhankelijk
 • Non-conformistisch
 • Kennis van mens & organisatie
 • Nuchter & zakelijk
 • Politiek gevoel