Soorten taakstellingen


Hoofd taakstellingen

Het brede, algemene streven dat mogelijk een lange, slechts bij benadering vast te stellen periode in beslag neemt. Bijvoorbeeld "de veiligheid" of "de organisatie uitbreiden tot vijftig werknemers".


Primaire taakstellingen

Het type taakstellingen dat betrekking heeft op organisatie, personeel en communicatie. Deze moeten gehandhaafd blijven. dit is het type taakstelling dat zich bezighoudt met de terminals, communicatielijnen, materialen, organiseerborden. Voorbeeld: "iemand aanstellen die het op zich neemt de zaak te organiseren en de resterende primaire taakstellingen vast te stellen". Of: "Het opnieuw opzetten van het oorspronkelijk communicatiesysteem dat is weggevallen". 


Essentiële taakstellingen

De taakstellingen die moeten worden verricht om überhaupt te kunnen werken, waarbij men zich baseert op een inspectie van het gebied waarop men werkt. 


Voorwaardelijke taakstellingen

De taakstellingen waarbij beslist wordt voor OFWEL DIT/ OFWEL DAT,  door gegevens te vergaren of erachter te komen of een project kan worden uitgevoerd of waar het kan worden gedaan of voor wie. 


Uit te voeren taakstellingen

De taakstellingen waarbij dingen bepaald worden zoals richting en acties, of een schema van werkzaamheden, of een tijdschema.


Productie taakstellingen

De taakstellingen waarbij hoeveelheden worden vastgesteld zoals die tot uiting komen in statistieken.