GILDENSUPPORT
van denken naar doen

Inleiding
Gildensupport is een initiatief van SpatialTinking
Consulting uit Boxmeer. Het idee voor deze
bijzondere vorm van dienstverlening is ontstaan
uit de jarenlange ervaring van SptailThinking Consulting
met het begeleiden van mensen, bedrijven en
organisaties.
Gildensupport richt zich op individuen die op
de een of andere manier via de meer reguliere
wegen niet meer aan werk lijken te kunnen
komen. Dit kan zijn oorzaak vinden omdat ze
meer te bieden hebben dan eigenlijk gevraagd
wordt of in beelden, geuren en kleuren denken.
Gildensupport is bedacht en uitgewerkt door
mensen uit deze doelgroep. Hun de ervaringen
zorgen ervoor dat Gildensupport goed aansluit
bij wat de maatschappij juist wel of juist (nog)
niet te bieden heeft!
Gildensupport werkt volgens het principe van
maatschappelijk verantwoord ondernemen,
maatwerk volgens de menselijke maat en
duurzame innovatie.

Wat heeft Gildensupport te bieden?


1. Individuele begeleiding: Dit is gebaseerd op
een soort van Gildensysteem: er is een
'leermeester' en deze heeft een 'leerling' onder
zijn hoede. Het bestaat dan ook uit maatwerk
ondersteuning voor mensen die door bijzondere
omstandigheden geen werk (meer) hebben.
Het doel is om zo juist die talenten aan te
boren die nu veelal ongebruikt blijven, hiervoor
is persoonlijk maatwerk de aangewezen weg

2. Innovatief denkwerk: Gildensupport
beschikt over een keur van mensen die door
soms onconventioneel denkwerk innovatieve
maatwerk oplossingen kunnen bedenken voor
overheden en bedrijfsleven.

 


Voor wie is Gildensupport bedoeld?
Gildensupport bestaat dus uit twee onderdelen
die ieder hun eigen doelgroep kennen:
De individuele begeleiding is maatwerk
bedoeld voor mensen die geen aansluiting
(meer) kunnen vinden bij de huidige
arbeidsmarkt. Dit vraagt de inzet van twee
partijen: enerzijds de expertise van
Gildensupport en anderzijds bedrijven en
(overheids) instellingen die willen en kunnen
meewerken aan een nieuw soort
'gildensysteem'. Het doel is om mensen een
kans te geven om eindelijk hun talenten en
ervaring maatschappelijk relevant te kunnen
gaan inzetten. Gekozen is hier dus voor een
nieuw soort meester-gezel systeem om zo terug
te kunnen keren naar de arbeidsmarkt,
financieel zelfstandig te kunnen worden maar
vooral ook om de aanwezige talenten zoveel
mogelijk tot hun recht te laten komen.


Het innovatieve denkwerk is bedoeld voor
overheden, bedrijven en organisaties. Deze
dienst is het beste te vergelijken met een
'denktank' en wil oplossingen bieden waar dat
anderen dat niet meer lukt of om de innovatie
een nieuwe impuls te geven door bijvoorbeeld
nieuwe diensten en producten te bedenken.

Wie kan gebruik maken van Gildensupport?
Gildensupport kan daar waar het de individuele
begeleiding betreft zowel ingezet worden door
organisaties als UWV/CWI, sociale diensten en
andere uitkeringsverstrekkers, vakbonden, maar
ook door bijvoorbeeld (bedrijfs)artsen die bij
cliënten vermoeden dat juist door de inzet van
maatwerk (langdurige) ziekte of zelfs
arbeidsongeschiktheid voorkomen kan worden.


Verder kunnen natuurlijk ook particulieren
gebruik maken van Gildensupport bijvoorbeeld
in het geval dat men zelf het vermoeden heeft
niet langer op de juiste plaats te zitten of dat de
aanwezige talenten ongebruikt blijven.


Het onderdeel innovatief denkwerk is er voor
zowel overheden, bedrijfsleven als andere
organisaties. Loopt u binnen uw instelling of
bedrijf vast of zoekt u vernieuwende duurzame
oplossingen, dan kan ook hier Gildensupport
uitkomst bieden!


Hoe kom ik met Gildensupport in contact?
U kunt ten alle tijden geheel vrijblijvend eens
kennis komen maken met Gildensupport of een
afspraak maken zodat wij een keer bij u langs
komen. Gildensupport werkt tenslotte enkel
door samenwerking!
Op de achterzijde van deze folder vind u alle
benodigde contact mogelijkheden.