Organisatieadvies

De schoonheid van het organiseerbord ligt in zijn flexibele toepassingsmogelijkheden. Omdat het gebaseerd is op de wetten van het leven zelf, kan het worden toegepast op elk werkgebied en door elke organisatie, ongeacht functie of afmeting; verder kan het zelfs door een individueel persoon worden gebruikt om zijn eigen leven te organiseren en zijn eigen bestaan te verbeteren. 

 

Het organiseerbord of wel organisatiebord is verdeeld in zeven afzonderlijke gebieden, die divisies worden genoemd, Deze zijn genummerd van 1 tot en met 7. Elk daarvan verricht de functies die nodig zijn om het specifieke product van die divisie te produceren. 

 

Wil een organisatie succes hebben, dan moeten alle activiteiten die aangegeven worden door deze divisienamen uitgevoerd worden. Dit zijn: Management, Communicatie, Disseminatie (Promotie en Marketing van de diensten en producten van de organisatie), Financiën, Productie, Kwalificatie (verzekeren van de kwaliteit van de dienstverlening en de producten van de organisatie) en Algemene Publieke Relaties en Expansie (nieuw publiek informeren over de diensten en producten van de organisatie). Een organisatie die één of meer van deze divisies, mist zal mislukken.

 

Ofschoon het zeven divisies organiseerbord of wel organisatiebord een aantal divisies heeft die alleen bij een grote organisatie lijken te passen, is het geschikt, zoals gezegd, voor elke organisatie van welke omvang dan ook. Bij het ontwerp van dit bord was het probleem hoe de voortdurende organisatorische veranderingen als gevolg van groei te ondervangen hoe het toegepast moet worden op organisaties van verschillende omvang. Dit bord loopt van één tot duizenden personen zonder te veranderen. Er worden slechts minder of meer functies bezet. Dit is de enige verandering